Daňové přiznání s razítkem daňového poradce znamená větší důvěryhodnost i pro finanční úřad. Jsme pojištěni za škody způsobené účetní a administrativní činností. Nabízíme daňové poradenství:

  • Daňové poradenství Ing. Klára Slámová, číslo osvědčení 05651 Komory daňových poradců ČR.
  • Zpracujeme a podáme přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, z nemovitostí, silniční dani.
  • S námi podáváte a platíte daně až 30.6.
  • Poradíme Vám v případě, že zdědíte, koupíte, prodáte či darujete nemovitost.
  • Jsme profesně pojištěni.
Získejte zdarma cenovou nabídku našich služeb
Image Not Found
Jsme členy Komory daňových poradců ČR
arrow not foundPROFESNÍ INFORMACE O NAŠÍ DAŇOVÉ PORADKYNI

Ing. Klára Slámová

Naše daňová poradkyně – Ing. Klára Slámová – vystudovala na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně obory Účetnictví a daně (titul Bc.) a následně Účetnictví a finanční řízení podniku (titul Ing).

Od roku 2018 je zaměstnankyní společnosti AKONT AUDIT, s. r.o. a od roku 2020 daňovou poradkyní zapsanou v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním  číslem 05651.

Ovládá několik účetních softwarů mezi něž patří zejména SQL Ekonom, ABRA FlexiBee, EKOSOFT, ekonomický systém Stereo a Helios iNuvio.

Rádi Vám zdarma a nezávazně zpracujeme cenovou nabídku našich služeb. V případě zájmu nás kontaktujte.