Společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) nabízíme zpracování účetnictví, přičemž rozsah nabízených služeb dokážeme vždy přizpůsobit vašim individuálním potřebám. Služby poskytujeme dodavatelským způsobem v naší kanceláři. Jsme pojištěni za škody způsobené účetní a administrativní činností.

  • vedení podvojného účetnictví SVJ, zpracování účetních dokladů, vedení účetních knih a veškerá evidence v souladu se zákony
  • zpracování účetní závěrky – rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy – a předložení výboru společenství
  • účtování předpisů plateb, úhrad záloh na služby
  • poradenství v oblasti účetnictví SVJ
  • včas a správné zpracovaná daňová přiznání, pokud jsou potřeba
Získejte zdarma cenovou nabídku našich služeb
Image Not Found
účetnictví pro SVJ - společenství vlastníků jednotek

Rádi Vám zdarma a nezávazně zpracujeme cenovou nabídku našich služeb. V případě zájmu nás kontaktujte.