Kontakty Kalendář Mzdy a personalistika Účetnictví Daně Úvod

Rychlý kontakt

telefon AKONT AUDIT 601 385 181
         Zástěrová Petra

telefon AKONT AUDIT 724 058 987
         ing. Slámová Klára

email AKONT AUDIT info@akontaudit.cz


Naši partneři

SOFT bit software

DD Soft
Daňové poradenství

Pro všechny typy subjektů:

Komora daňových poradců
  • podnikatelské (fyzické osoby, obchodní společnosti, družstva)
  • nepodnikatelské (obce, dobrovolné svazky obcí, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a další subjekty)

V oblasti daňového poradenství nabízíme:

  • Daňové poradenství ve všech daních - daně z příjmů, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí, darovací daň, dědická daň, daň z převodu nemovitostí, spotřební daně.
  • Zpracování daňových přiznaní k těmto daním.
  • Možnost odkladu podání přiznání k dani z příjmů o tři měsíce.
  • Poradenství v souvisejících agendách - účetnictví všech typů subjektů, daňová evidence, mzdy, leasing, zaměstnanci, sociální a zdravotní pojištění, cestovní náhrady, celní a devizové předpisy, cenné papíry, insolvenční řízení, likvidace apod.
  • Poradenství ve věci správy daní a poplatků - zastupování před finančním úřadem, zpracování příslušných podání (odvolání, žádostí atd.), zastupování při daňových kontrolách.
  • Zastupování při jednání na dalších úřadech - správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, živnostenský úřad, katastr nemovitostí a další.
  • Řešení návaznosti na další platné předpisy - obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, stavební předpisy, živnostenské předpisy a všechny další související předpisy, jejichž znalost je podmínkou správného vyřešení účetního či daňového problému

Rádi Vám zdarma a nezávazně zpracujeme cenovou nabídku našich služeb.
V případě zájmu nás kontaktujte.